Kan Basıncı (Tansiyon)

Kan Basıncı (Tansiyon) Nedir ?

Kalbin attığı kanın damar duvarına yaptığı basınca kan basıncı denir.

Kan Basıncı (Tansiyon) Nasıl Ölçülür ?

Tansiyon aleti dediğimiz bir cihaz ile ölçülür. Bu cihazların elle kullanılan “manuel” dediğimiz tipleri olduğu gibi, kullanımı daha kolay olan “dijital” modelleri de vardır. Ölçüm sonucunda 2 çeşit tansiyon değeri bulunur. Birincisi Büyük tansiyon dediğimiz sistolik tansiyondur. İkincisi ise Küçük tansiyon dediğimiz diyastolik tansiyondur. Örnek verecek olursak sağlık çalışanları büyük ve küçük tansiyonu 120 / 80 olarak ifade eder. Ancak halk arasında bu genellikle 12 / 8 olarak ifade edilir.

Hipertansiyon (Tansiyon yüksekliği) Nedir ?

Kanın damar duvarına yaptığı basıncın normalin üzerine çıkmasına Hipertansiyon denir. Uluslararası sınıflamalara göre büyük tansiyonun 140’ın veya küçük tansiyonun 80’in üzerine çıkmasına Hipertansiyon denir.

Hipertansiyonun belirtileri Nedir ?

Hipertansiyon son derece sinsi bir hastalıktır. Çoğu hastada bir belirti vermez. Ancak tansiyonun ölçülmesi ile anlaşılır. Bazı hastalarda baş ağrısı, başta dolgunluk hissi ve sersemlik gibi belirtilere neden olabilir.

Kaç tip Hipertansiyon Vardır?

2 tip hipertansiyon vardır: Primer hipertansiyon ve Sekonder hipertansiyon.

Primer hipertansiyon Nedir?

Erişkinlerde görülen hipertansiyonun çoğu (%90) primer hipertansiyondur. Primer hipertansiyonunu kesin bir nedeni yoktur. Bu nedenle esansiyel hipertansiyon, idiyopatik hipertansiyon, nedeni bilinmeyen hipertansiyon olarak ta adlandırılır.

Sekonder hipertansiyon Nedir?

Bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan hipertansiyona sekonder hipertansiyon denir. Çocuklarda, ergenlerde ve genç erişkinlerde hipertansiyon ortaya çıktığında mutlaka altta bir hastalığın olup olmadığı araştırılmalıdır. Sekonder hipertansiyona neden olan en sık hastalıklar böbrek hastalıklarıdır. Böbrek yetmezliği, nefritler, ailesel böbrek hastalıkları ve böbreğin atardamarında darlık hipertansiyona neden olabilir.