Böbrek Nakli

Böbrek nakli kimlere yapılabilir ?

Böbrek çalışma yüzdesi %10’un altına indiğinde böbrek nakli yapılır. Şeker hastaları veya kalb yetmezliği olan hastalarda bu oran %15’in altına indiğinde böbrek nakli yapılabilir. İleri evre kronik böbrek yetmezliği olan her hasta böbrek nakli olabilirliği açısından ayrıntılı bir tıbbi değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme böbrek hastalığını içerdiği gibi, böbrek hastalığı dışında diğer organ ve sistem hastalıklarını da kapsar.

Hastaların böbrek nakli için uygun olup olmadığı nasıl değerlendirilir ?

Kimlerin böbrek nakli alıcısı olmak için uygun olduğunun değerlendirilmesi, detaylı bir muayene, tıbbi geçmiş sorgulaması ve testler ile sağlanır. Kronik böbrek yetmezliği farklı nedenlerle ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Bu nedenle hastalığın altta yatan nedenleri dikkatle incelenir. Böbrek nakli adaylarının geçirdiği ameliyatlar ve gördüğü tedaviler detaylı olarak değerlendirilir. Hastaların kalp ve damar hastalıkları açısından durumu da en önemli belirleyicilerden biridir. Detaylı incelemelerde hastanın kalp ve damar sisteminde müdahale gerektirecek bir durum saptanması halinde öncelik bu tedaviye verilir.

Hangi hastalar böbrek nakli olamaz ?

  • İleri derecede kalp ve akciğer hastalıkları,
  • İleri seviyede karaciğer hastaları
  • Aktif enfeksiyon hastalığı varlığı,
  • Yakın zamanda kanser tespit edilmiş olması
  • Ciddi düzeyde psikiyatrik bozukluğu ve ilaç tedavisine uyum sorunu olanlar

Diyabet hastaları (Şeker hastaları) böbrek nakli olabilir mi ?

Diyabet vücudu yıpratan ciddi bir hastalıktır. Bunun üzerine böbrek yetmezliği ve diyaliz tedavisinin yükünün eklenmesi hastaları çok daha çabuk yıpratabilmektedir. Bu nedenle diyabet hastalarına böbrek nakli olma şansının tanınması oldukça önemlidir.

Böbrek naklinin diyaliz tedavisine göre avantajları nelerdir ?

Böbrek nakli yapıldığında, böbrek fonksiyonları neredeyse tamamen normale doğru gelir. Halbuki diyalizin sağladığı temizleme oranı daha düşük seviyelerdedir. Buna bağlı olarak böbrek nakli yapılan hastaların, diyalize göre, genel sağlık durumu, yaşam kalitesi ve sağkalım oranları daha iyidir.

Böbrek nakli öncesi hastalara hangi tetkikler yapılır ?

Böbrek nakli olacak kişiye nakil öncesi yapılan incelemeler genellikle 1 hafta içerisinde tamamlanır. Hastalarda kan grubu, kan tahlilleri, hepatit B ve C gibi bulaşıcı hastalık araştırmaları, mikrobik bir hastalığın olup olmadığına ait incelemeler ve guatr tetkikleri yapılır. Hastalar kardiyoloji ve göğüs hastalıkları muayenelerinden geçer. Kadınlar kadın hastalıkları, erkekler üroloji kontrollerini yaptırır. Akciğer filmi, ekokardiyografi, kalp grafisi ve ultrason gibi görüntüleme incelemeleri yapılır.

Kimlerden böbrek nakli yapılabilir ?

Böbrek nakli için 2 tip organ temin edilecek durum vardır. Bunlardan birisi canlı vericilerdir. Diğeri ise beyin ölümü gelişmiş olup yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan kadavra vericiler olarak adlandırdığımız potansiyel donörlerdir.